!!! DISKUSI NAJDETE !!!   

 

1) NA HLAVNÍ STRÁNCE = v  " DISKUSE ON-LINE"  

                                                

                 - kde jsou vaše příspěvky do  ON-LINE, které tam můžete kdykoliv nahrát sami :)

                                                                 

 

2) POD červeně zbarveným tlačítkem  " TECHNIKA, VÝUKA, lyže.."    najdete další

 

                -  diskusi v podobě ODBORNÝCHČLÁNKŮ  podle jednotlivých Carvingových sekcí  BASE, RACE, FUN...,

                      rozdělenou podle  techniky, metodiky, výzbroje... atd.,  - které musíte k zveřejnění poslat e-mailem

 

                -  aktuální METODICKÉ DOPISY....., zpracovávané lektorským sborem 

 


SHRNUTÍ ON-LINE DISKUSE -  aktuální verze  

 

KLIKNĚTE ZDE....... <vstupte> 


 

 

ZÁSADY DISKUSE NA CARVER.CZ

 

Vážení čtenáři, kamarádi, kolegové,

tyto stránky jsou určeny nejen pro veřejnost, kterou strašně rádi vítáme, ale také k odborné diskuzi. 

Chci zde jasně deklarovat, že

 

 každou otázku či názor veřejnosti vítáme a odpovíme na něj a

 

nemá to nic společného s dalším textem pod body 1.-2.  :)))

 

nicméně  v  "odborné" a dlouhodobé diskusi vznikl problém charakteristický pro českou kotlinu:

   *  diskuse mezi "kvalifikovanými odborníky" a

   *  "tvrdohlavými poučenými laiky. kteří vše znají, všude byli a ke všemu mají klíče" - jen nikdo neví jaké :))

   *  respektive těmi, kteří jako "odborníci na jinou formu Carvingu" násilně aplikují své zkušenosti i do BASE,

       přesto, že jim k tomu chybí jak zkušenosti, tak odborná kvalifikace v této formě a úrovni výuky.

V odborné diskusi na Carver.cz „proti sobě“ tedy občas stojí dvě skupiny.

1.  Kvalifikovaní pedagogové

·         s praktickou i teoretickou znalostí techniky lyžování a výuky BASE i metodickými postupy v BASE

·         s praktickými i teoretickými znalostmi v ostatních vědních oborech, jako je biomechanika,

         pedagogika, fyzika, historie techniky atd.

jejichž zásady dokážou komplexně aplikovat ve výuce. Tato skupina předložila ucelený  systém výuky vycházející z koncepce J.Mašíka a z jeho knihy Carving a celý sytém, včetně učebních textů a obecných zásad prezentovala na propojených stránkách www.SKIplus.cz a www.Carver.cz . Patří do ní jak „zasloužilí pegagogové“ (Pepa, Honzové, Matu, Ivan, Petr, Radek, Irena a mnoho dalších…) tak nastupující generace (Petra, Martina, Tomáš, Vašíkové…a další)

 

2.  Skupina, která

a)      výše uvedené komplexní vzdělání  nemá,

b)    nedokáže do výuky aplikovat obecné zásady ostatních vědních oborů a

c)    z komplexu výukového systému vytrhává lokální věci, které v nesmyslném zdůrazňování potom „spasitelsky“ prezentuje jako jediná správná řešení="objevuje a preferuje obecně známou Ameriku"

d)    nebo naopak z neznalosti věci kritizuje věci, které v aktuální výuce vůbec nejsou respektive v minulosti ani nebyly....  

e)  vyjadřuje se i k věcem, které nikdy ve skutečnosti nečetla....atd.

Když je druhá skupina na své chyby upozorněna,

·         utečete k jinému-tématu, které buď s probíranou věcí nemá nic společného

·         které má mnohdy i další výše uvedené chybné předpoklady a

·         po dostatečně dlouhé době mlžení a přeskakování v tématech se potom tato druhá skupina vrací  

        k tématu původnímu, jako by se nic předtím nenapsalo – tedy jakoby žádné argumenty vyvracející 

        to co původně napsali vůbec nezazněly.

 

 

Tak, jak se opakovaně diskutovalo mezi skupinou 1. a 2. se skutečně diskutovat dál nedá, je to  ztráta času.

 Dokud si tito lidé nedoplní seriozně vzdělání, bude to stále stejné.

Na těchto stránkách najdou vše, co k tomu potřebují, nicméně učit je to tady v diskusi a

suplovat tak školení seriozních lyžařských pedagogů skutečně nemůžeme.

 

Nechci říct, že s nimi diskutovat nebudeme, ale asi nezbude než přejít k lakonickému

„ z hlediska obecných zásad výuky není tento názor relevantní-je extrémistický, nepravdivý....“.

 

Byl bych velmi nerad, abyste to vnímali jako aroganci, kterou často zmiňuji u akademiků. Všichni jistě vidí, jak dlouho jsem se snažil suplovat školení pedagogů opakovaným vysvětlováním toho, co by diskutéři měli znát jako základ. Je mi líto, ale dál v tom pokračovat nemohu.

To ovšem neznamená, že bych jakékoliv příspěvky mazal, či nechal konkrétní otázku bez odpovědi.

 

Rád budu diskutovat se všemi a odpovídat na seriozně kladené otázky i na laické názory,

proto tady ty stránky přece máme.

Myslím si, že

·         pokud příspěvek je útočný, hrubý a nepravdivý – autor se znemožní sám

·         pokud takový není – je třeba na něj reagovat.

 

Náhodnému laikovi vše rád vysvětlím (e) a s odborníkem, který má jiný názor, seriozně podložený

budeme jistě rádi diskutovat.

 

Skupinu 2 však už na těchto stránkách nehodlám  učit to, co by měli znát jako základ k výuce a

 

 příspěvky, které budou vykazovat výše uvedené znaky půjdou rovnou do archivu,

  kde nebudou nezabírat prostor pro konstruktivní diskusi,

    ale každý si je tam bude moct kdykoliv prohlédnout !

 

Tuto zásadu budu nadále důsledně dodržovat.

1.12.2005

                     Jára Pluskal

předseda klubu a  odborný garant našeho AZ 

 

P.s.

 

Existuje samozřejmě i skupina třetí, která sice v bodě 1. uvedené vzdělání má, nicméně

nahlíží na výuku účelově = pouze podle svých podmínek, záměrů a cílů

 a není schopna či ochotna se na výuku dívat z obecného hlediska.

 

Jde o naše kolegy, což je zavazující, nicméně i zde zřejmě nezbude než s profesní úctou aplikovat stejnou zásadu.