KURIOZITY, NESMYSLY.... O  CARVINGU  

 

V dále uvedených článcích je text, či jeho části spíše kuriozitou,..... než skutečným odborným pojednáním. Tyto texty byly napsány buď účelově - mají škodit, či autory proslavit..., nebo vznikly v této formě díky 

vážným nedostatkům v odborném vzdělání autorů a jejich lokálnímu fanatizmu.

 

! Jakmile první 2 ukázky článků zmizí z mateřských webů, okamžitě zmizí i odtud - bohužel zatím tam jsou !

Proč jde o nesmysly najdete seriozně a odborně rozebráno na konci této stránky.

 


  • rok 2003/4 - ANTICARVNING -  DAN KRAJČÍŘ - www.carv.cz

Vyšla další kniha "o carvingu". Jmenuje se – jak jinak – "Carving", autor Jan Maršík, Grada 2003.

Už první slovo předmluvy nám napoví. Lyžování ... No jasně, žádný carving, já už se lekl! Samozřejmě. Kolikátá už kniha o lyžování s tímto názvem. Carving. Tůdle!! Co jste si mysleli? Nic novýho neexistuje, holobrádkové, jenom lyžování!

Předmluva končí nabádáním k vertikálnímu pohybu a varování před čistým navazováním řezaného oblouku. A jsme doma, pane Masopust, děkujem ..... <dále>

 


  • rok 2003/4 -  CARVING JE RADIKÁLNÍ -  www.carv.cz

Četli jste knížku o carvingu v češtině? Vyloučeno! Do této chvíle u nás nic skutečně o carvingu nevyšlo! Včetně překladů a dokonce i oficiálních a závazných metodických materiálů Svazu lyžařů České republiky. Až budete číst článek o carvingové technice jízdy, či carvingových lyžích, nevěřte ničemu, co se tváří příliš odborně, co je příliš složité, co jen aplikuje carvingové prvky do klasické techniky nebo naopak prvky klasického stylu do carvingu.

Carving je velmi jednoduchý v tom, že je zcela radikální.

Neexistuje žádné optimální rozložení váhy na vnitřní a vnější lyži, nejlepší je vždy to nejradikálnější zatížení vnitřní lyže..... <dále>


 

  A NEJVĚTŠÍ NESMYSLY O  CARVINGU ???   

 

1)   Pokud nejedete s VĚTŠÍ VÁHOU NA VNITŘNÍ LYŽI NEŽ NA VNĚJŠÍ,  není to CARVING, 

                      ALE "STARÁ KROČNÁ TECHNIKA" = "KLASICKÁ" -"SMYKOVÁ" -"KROČNÁ" ATD.....<podrobně>

 

2)  Pokud máte trup V MÍRNÉM PROTINATOČENÍ, NENÍ TO CARVING,

                                                                                                   ALE "STARÁ KROČNÁ   TECHNIKA".....<dále>

 

3)  Pokud nemáte nohy "BOČNĚ NAPNUTY"  NENÍ TO CARVING,  ALE "STARÁ KROČNÁ TECHNIKA".....<dále> 

 

4)  Pokud máte LYŽE DELŠÍ NEŽ 160 CM, NEMŮŽETE  CARVROVAT.....<dále>

 

5)  KE CARVINGU SE NEMŮŽETE PROLYŽOVAT.....<dále>

6)  CARVINGOVÝ oblouk nakrojíme nejlépe na vnitřní lyži.....<dále>